Přednáška na mariánské téma v Charitním domově na Dómském pahorku

Dominik Faustus 23.června 2023

V pátek 23. června 2023 od 10 hodin pronesl seniorům v litoměřickém Charitním domově na Dómském pahorku v kapli Božího milosrdenství přednášku na mariánské téma Mons. Martin Davídek. Jedná se o další z cyklu přednášek, které probíhají v Charitě Litoměřice již řadu let a těší se vždy přízni. Senioři zavzpomínali svá mladá léta, kdy se zúčastňovali různých mariánských poutí, které se v létě, ale i jindy konají. Panno Maria, Matko církve, oroduj za nás!

Pátek 23. června 2023, Charitní domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus