Přednáška o Národní pouti do Fatimy

Milena Davídková 3.října 2017

V úterý 26. září 2017 proběhla v kapli domova důchodců, který spravuje Farní charita Litoměřice, přednáška pro seniory na téma Národní pouť do portugalské Fatimy a význam fatimského zjevení pro současnost. Přednášel generální vikář Mons. Martin Davídek, účastník národní pouti. Jedná se o další z cyklu přednášek, které organizuje litoměřická Farní charita pro obyvatele domova a pro zájemce.

26. září 2017, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory, Litoměřice

Foto: Naděžda Kejkrtová