Přednáška o příběhu oltáře z Předního Cinvaldu v Litoměřicích

Dominik Faustus 10.listopadu 2022

V pondělí 7. listopadu 2022 proběhla v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích přednáška Mgr. Jana Kvapila, Ph.D. „Příběh oltáře z Předního Cinvaldu a jeho litoměřická stopa“. V loňském roce se J. Kvapilovi s pomocí restaurátorky Evy Votočkové podařilo ztotožnit dvě pozdně gotická oltářní křídla, která tvoří součást vybavení biskupské rezidence, s mariánským oltářem z Předního Cinvaldu, který je dnes vystaven v Regionálním muzeu v Teplicích. Po skončení přednášky měli účastníci možnost prohlédnou si obě "znovunalezená" oltářní křídla přímo v rezidenci.

Pondělí 7. listopadu 2022, Knihovna Karla Hynka Máchy a biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Miroslav Zimmer