Přednáška o uvádění dospělých osob do křesťanského života - katechumenátu

Dominik Faustus 10.října 2019
Ve středu 9. října 2019 pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek od 12 hodin v prostorách Biskupského gymnázia ve Varnsdorfu v rámci Mimořádného misijního měsíce přednášku o přípravě dospělých na křest. Přednášky se zúčastnili studenti gymnázia, kteří se dozvěděli, jakým způsobem jsou uváděny dospělé osoby do křesťanského života a o katechumenátu. Další přednášku s totožným programem pronesl generální vikář i v tančírně Balahala, kterou provozuje Schrödingerův institut v Rumburku od 17 hodin. Cyklus přednášek mimořádného Misijního měsíce bude pokračovat v tančírně Balahala v pátek 11. října od 17 hodin, kdy zde promluví Mgr. Z. Pavienský, který je kaplanem vězeňské duchovenské péče. 


Biskupské gymnázium, 9. října 2019, Varnsdorf

Foto: Dominik Faustus