Přednáška pro seniory na postní téma

Milena Davídková 17.února 2018

V pátek 16. února 2018 v Domově důchodů litoměřické farní Charity přednášel generální vikář Mons. Martin Davídek na téma: “Postní období a jeho tradice”. Jednalo se o další z cyklu přednášek, které litoměřické biskupství pořádá pro seniory. Na tyto přednášky přicházejí nejen pravidelní návštěvníci bohoslužeb, které se konají v litoměřickém domově důchodců každou středu od 16 hodin, ale také ti senioři, kteří si chtějí prohloubit či zopakovat znalosti křesťanských obyčejů.

16. února 2018, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory, Litoměřice

Foto: Naděžda Kejkrtová