Přednáška pro seniory o mezigeneračních vztazích

Milena Davídková 25.listopadu 2017

Ve čtvrtek 23. listopadu se konala v litoměřickém charitním domově důchodců přednáška pro seniory na téma: Manželství v mezigeneračním kontextu. Přednášel generální vikář Mons. Martin Davídek. Seniory zaujal zvláště vztah mezi přípravou mladých párů na svátost manželství a jejich provázanost na předcházející generace tj. rodičů, prarodičů či praprarodičů.

23. listopad 2017, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory, Litoměřice

Foto: Naděžda Kejkrtová