Přednáška pro seniory v charitním domě v Litoměřicích

Milena Davídková 3.července 2020

V pátek 3. července 2020 od 10 hodin pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek pro obyvatele Domova na Dómském pahorku - domova pro seniory, který provozuje Farních charita Litoměřice přednášku, v níž pojednal o liturgickém životě během přestálé koronakrize a po ní. Senioři se zajímali o Noc kostelů 2020, kterou mohli sledovat na TV NOE a o další aktuální dění v litoměřické diecézi.

3. července 2020, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Naděžda Kejkrtová