Přednáška pro seniory v charitním domě v Litoměřicích

Milena Davídková 19.června 2022

V pátek 17. června 2022 pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek v Domově seniorů na Dómském pahorku, který vede Charita Litoměřice, přednášky pro seniory na téma Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Obyvatelky domova seniorů pak rády zavzpomínaly, kdy se v mládí jako družičky zúčastnily eucharistických průvodů. Další přednáška je plánována po prázdninách.

17. června 2022, Domov seniorů na Dómském pahorku, Litoměřice 

Foto: Naděžda Kejkrtová