Přednáška pro seniory v charitním domově na Dómském pahorku

Milena Davídková 17.června 2018

V pátek 15. června 2018 od 10 hodin pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek v domově pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích přednášku o dějinách litoměřické kapituly i počátcích litoměřické diecéze. Přednášky pro seniory v cyklech organizuje litoměřická Farní charita. 

15. června 2018, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory, Litoměřice

Foto: Naděžda Kejkrtová