Přednáška pro seniory v charitním domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

Dominik Faustus 27.března 2023

V pátek 24. března 2023 od 10 hodin pronesl v Domově seniorů na Dómském pahorku, který provozuje Charita Litoměřice, přednášku na téma Postní a velikonoční období generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Setkání bylo zakončeno křížovou cestou se seniory.


Pátek 24. března 2023, Domov seniorů na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Mirek Zimmer