Přednáška pro seniory v charitním Domově na Dómském pahorku

Dominik Faustus 7.října 2022

V pátek 7. října 2022 od 10 hodin pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek pro seniory z Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích, který spravuje Charita Litoměřice přednášku na téma: Svatováclavská pouť v Římě v roce 2022. V přednášce generální vikář popsal svatováclavské oslavy v roce 2022 v Římě, které vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ve spolupráci s diplomatickým zastoupením u Svatého stolce, Ministerstvem kultury a dalšími veřejnými složkami státní správy, jakož i Severočeskou filharmonií Teplice, Kühnovým smíšeným sborem aj. Senioři zvláště v dotazech vzpomínali na Svatého otce při jeho službě celé církvi, zvláště když na něho doléhají různé obtíže vyššího věku, což starší osoby důvěrně znají.

Pátek 7. října 2022, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus a archiv Domova na Dómském pahorku