Přednáška pro seniory v Domově na Dómském pahorku

Milena Davídková 4.září 2021

V pátek 3. září 2021 od 10 hodin pronesl v kapli v Domově pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích generální vikář Mons. Martin Davídek přednášku na biblické téma. Přítomné seniory přišel pozdravit také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant s ředitelkou Domova na Dómském pahorku Mgr. Karolínou Wankovskou, DiS a se zástupci města Litoměřice. Tyto přednášky se konaly pravidelně již v době před pandemií, a je radostí, že se situace zlepšila, a mohly být opět obnoveny.

3. září 2021, Domov pro seniory na Dómském pahorku, Litoměřice 

Foto: Naděžda Kejkrtová