Přednáška pro seniory v Domově seniorů na Dómském pahorku

Milena Davídková 12.března 2022

V pátek 11. března 2022 od 10 hodin pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek v Domově seniorů na Dómském pahorku, který spravuje Charita Litoměřice, přednášku pro seniory na starozákonní téma. Cyklus těchto přednášek běží již několikátým rokem.

11. března 2022, Domov seniorů na Dómském pahorku, Litoměřice 

Foto: Naděžda Kejkrtová