Přednáška pro seniory v Litoměřicích v Domově na pahorku

Milena Davídková 21.června 2019

V pátek 21. června 2019 od 10 hodin měl v Domově důchodců na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice, přednášku pro seniory generální vikář Mons. Martin Davídek. Další přednáška je plánovaná na podzim tohoto roku.

21. června 2019, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Naděžda Kejkrtová