Přednáška pro seniory v litoměřickém charitním domově

Milena Davídková 5.října 2018

V pátek 5. října 2018 pronesl v domově důchodců litoměřické Farní charity generální vikář Mons. Martin Davídek pro seniory přednášku na téma: „Fiskální management v amerických diecézích” ve srovnání se stavem v českých diecézích. Přednáška byla inspirována nedávnou konferencí na toto téma, která se konala ve Phoenixu v Arizoně, kterou generální vikář navštívil.

5. října 2018, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Naďa Kejkrtová a Martin Davídek