Přednáška pro seniory v litoměřickém charitním domově

Dominik Faustus 11.října 2019
V pátek 11. října 2019 od 10 hodin pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek v Domově pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích přednášku o eucharistii. Jedná se o další z cyklu přednášek, které se pravidelně v tomto zařízení Farní charity Litoměřice během roku konají.


Domov pro seniory na Dómském pahorku, 11. října 2019, Litoměřice

Foto: Naděžda Kejkrtová