Přednáška pro seniory v litoměřickém charitním domově

Dominik Faustus 3.prosince 2018
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se od 10 hodin v domově důchodců Farní charity Litoměřice konala přednáška pro seniory na téma Advent. Přednášel generální vikář Mons. Martin Davídek. Jedná se o cyklus přednášek, který pro seniory v charitním domově pořádá litoměřické biskupství. Další přednáška tohoto typu je plánovaná na jaře 2019.


Domov na Dómském pahorku, 29. listopadu 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus