Přednáška v Charitní domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

Dominik Faustus 15.prosince 2023

V pátek 15. prosince 2023 od 10 hodin pronesl v Domově seniorů na Dómském pahorku, který spravuje Charita Litoměřice přednášku na téma "Věčné panenství Panny Marie“ generální vikář Mons. Martin Davídek. Na závěr přednášky pak popřál obyvatelům Domova požehnaný zbytek Adventu i nastávající vánoční svátky, kdy se budeme s věčně panenskou Matkou Boží Marií a sv. Josefem, spolu s pastýři, králi od východu a všemi ostatními lidmi dobré vůle, klanět Božímu Synu u Betléma.

Pátek 15. prosince 2023, Domov seniorů Na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus