Přednáška v charitním domově na Dómském pahorku

Dominik Faustus 13.října 2023

V pátek 13. října 2023 od 10 hodin měl generální vikář Mons. Martin Davídek přednášku v Domově seniorů na Dómském pahorku, který spravuje Charita Litoměřice, o posledních věcech člověka v rámci přípravy na listopadové období, kdy budeme vzpomínat na všechny věrné zemřelé.

Pátek 13. října 2023, Domov seniorů na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus