Přednáška v charitním domově pro seniory na Dómském pahorku

Dominik Faustus 26.listopadu 2021

V pátek 26. listopadu 2021 od 10 hodin pronesl v kapli Domova seniorů na Dómském pahorku litoměřické Charity generální vikář Mons. Martin Davídek přednášku pro seniory na téma Stvoření a úvod do doby adventní.

Pátek 26. listopadu, Domov na Dómském pahorku, Litoměřice 

Foto: Naděžda Kejkrtová