Přednáška v domově Charity Litoměřice na Dómském pahorku

Dominik Faustus 8.března 2024

V pátek 8. března 2024 proběhla v Domově seniorů Na Dómském pahorku, který spravuje Charita Litoměřice přednáška na téma: Ukřižování Ježíše Krista. Kanovník Martin Davídek nejprve popřál přítomným ženám k MDŽ a připomněl také sv. Veroniku, která při křížové cestě podala trpícímu Kristu roušku. Odměnou jí byl otisk Ježíšovy tváře, ale také, že všechno, co je konané z lásky má před Bohem velikou hodnotu. Odměněny budou i ošetřovatelky, které se starají o staré a nemocné, protože nic nebude zapomenuto, a Bůh štědře odplácí. Jim dnes patří také poděkování k Mezinárodnímu dni žen.

Pátek 8. března 2024, Domov seniorů Na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Kateřina Čepičková