Přednáška v domově důchodců Farní charity v Litoměřicích

Dominik Faustus 9.prosince 2019
V pondělí 9. prosince 2019 od 10 hodin v kapli Božího milosrdenství v domově důchodců litoměřické Farní charity na Dómském pahorku přednesl generální vikář Mons. Martin Davídek seniorům přednášku na téma: "Adventní mariánská úcta a úcta k Panně Marii během liturgického roku". Jedná se o další přednášku z celoročního cyklu přednášek na duchovní témata. Další podobná přednáška je plánována na začátek roku 2020. 


Domov na Dómském pahorku, 9. prosince 2019, Litoměřice

Foto: Naděžda Kejkrtová