Přednáška v litoměřickém charitním domově důchodců

Dominik Faustus 22.března 2019
V pátek 22. března 2019 od 10 hodin pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek v Domově důchodců na Dómském pahorku v Litoměřicích, který provozuje litoměřická Diecézní charita přednášku na téma: “Poslední věci člověka - příprava na setkání se Stvořitelem”. Tento cyklus přednášek se koná již několik let a přednášky se tematicky konají většinou v kontextu liturgického roku.


Domov na Dómském pahorku, 22. března 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus