Předprázdninové setkání vikariátních účetních v Litoměřicích

Dominik Faustus 1.června 2021

V úterý 1. června 2021 se od 10 hodin konalo v budově děkanství U Všech svatých v Litoměřicích setkání vikariátních účetních. Při setkání, které vedla zástupkyně diecézního ekonoma Bc. Eliška Kocurová, paní účetní projednávaly aktuální záležitosti týkající se vedení účetnictví svěřených farností.

Úterý 1. června 2021, budova děkanství U Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus