Předprázdninové setkání vikariátních účetních

Dominik Faustus 13.června 2022

V pondělí 13. června 2022 od 10 hodin se na biskupské kurii v Litoměřicích konalo setkání vikariátních účetních. Navštívil je také generální vikář Mons. Martin Davídek, který jim poděkoval za práci v 1. pololetí roku a popřál zasloužený odpočinek během letních měsíců. Příští setkání se bude konat v září 2022.

Pondělí 13. června 2022, biskupská kurie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus