Předprázdninové setkání vikariátních účetních

Dominik Faustus 29.května 2023

V pondělí 29. května 2023 od 10 hodin proběhlo na biskupské kurii v Litoměřicích předprázdninové setkání vikariátních účetních. Účetní vyhodnotily průběh účetních uzávěrek a probraly aktuální otázky. Pozdravit je přišel také generální vikář Mons. Martin Davídek. Přejeme požehnané léto jim i jejich rodinám.

Pondělí 29. května 2023, biskupská kurie, Litoměřice

Předprázdninové setkání vikariátních účetních

Foto: Jakub Myšička