Předštědrovečerní večeře Farní charity Lovosice

Dominik Faustus 20.prosince 2019

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 16 hodin se v prostorách opravované Staré radnice v Lovosicích konala každoroční předštědrovečerní večeře Farní charity Lovosice. Kromě ředitelky Mgr. Aleny Maternové, zaměstnanců, dobrovolníků a klientů lovosické charity se akce zúčastnila také ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a kněz P. Ladislav Nádvorník. Farní charita Lovosice provozuje sociální služby, jako jsou nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny a také azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Předštědrovečerní večeře, která se koná pravidelně již osmým rokem, je poděkováním všem, kteří se na těchto aktivitách podílejí.  

19. prosince 2019, Stará radnice, Lovosice

Foto: Dominik Faustus