Předštědrovečerní večeře lovosické Farní charity s biskupem a hosty

Milena Davídková 21.prosince 2018

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se v Lovosicích od 16 hodin konala „Předštědrovečerní večeře“, kterou pořádala Farní charita Lovosice. Na charitativní setkání byl pozván také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek, lovosický duchovní správce R.D. Roman Depa a další hosté. Na úvod litoměřický biskup pronesl krátkou promluvu na téma dětství a dospělost člověka, ve které zmínil, že první co se děti naučí je, kromě „máma“ a „táta“, také “prosím" a “děkuji". Tato slova pak od dětství až do smrti člověka musí v životě provázet. Dále popřála hostům ředitelka Diecézní charity paní Růžena Kafková, generální vikář Mons. Martin Davídek, ředitelka Farní charity Lovosice Mgr. Alena Maternová, R.D. Roman Depa, za Agrofert Lovochemie, a.s. paní Mgr. Libuše Tomanová a místostarosta města Lovosice Vladimír Šuma. Děti si připravily pásmo říkanek a následovalo požehnání předštědrovečerní večeře panem biskupem. Po večeři proběhlo ještě představení tradičních vánočních zvyků, děti byly obdarovány dárky a přítomní mohli zazpívat koledy. Setkání skončilo ve večerních hodinách. 

20. prosince 2018, Lovosice

Foto: Martin Davídek