Předvánoční dar litoměřického biskupa chomutovskému hospici

Milena Davídková 21.prosince 2021

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant věnoval chomutovskému Domácímu hospici sv. Terezie automobil Škoda. Ten bude sloužit zdravotnickému týmu, který pečuje o terminálně nemocné pacienty v oblasti Mostecka a Chomutovska. Vůz převzala v úterý 21. prosince 2021 ředitelka hospice Bc. Petra Meinlschmidtová z rukou generálního vikáře litoměřické diecéze Mons. Martina Davídka. Kéž se zdravotníci vždy včas dostanou k trpícím lidem.
https://hospicsvterezie.cz/

Úterý 21. prosince 2021, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus