Předvánoční setkání ředitelů Charit litoměřické diecéze

Dominik Faustus 16.prosince 2022

V pátek 16. prosince 2022 se od 10 hodin konalo v sídle Diecézní charity Litoměřice předvánoční setkání ředitelů Charit jejichž zřizovatelem je litoměřický biskup, kterého na setkání zastoupil generální vikář Mons. Martin Davídek. Na začátku setkání generální vikář poděkoval ředitelům za celoroční práci v sociální oblasti, ke které letos ještě přibyla uprchlická krize v souvislosti s válkou na Ukrajině a požár lesů v Českosaském Švýcarsku poblíž Hřenska. Charity na tyto problémy rychle reagovaly a pomohly, kde bylo třeba. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, DiS. každému z ředitelů Charit osobně poděkovala a předala drobný dárek. Poté ředitelé nebo jejich zástupci krátce představili své Charity, kterých je v litoměřické diecézi celkem 15, a pohovořili o aktuální situaci v níž se jejich Charita nachází. Prezident Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. se pak dále ujal duchovní moderace setkání. Kromě obvyklých provozních záležitostí se během vánočních svátků Charity soustředí na Tříkrálovou sbírku, která je kromě charitativního rozměru, také výrazným svědectvím víry i možností skutku milosrdné lásky v naší zemi. Všem, kdo pracují pro potřebné ať milosrdný Bůh požehná.

Pátek 16. prosince 2022, sídlo Diecézní charity, Litoměřice

Foto: Martin Davídek