Předvánoční setkání v litoměřickém azylovém domě

Milena Davídková 21.prosince 2018

Jedním ze zařízení Farní charity Litoměřice je Středisko sociální prevence humanitární pomoci – azylový dům Panny Marie Pomocné. Ve čtvrtek 20. prosince 2018 připravili pracovníci střediska předvánoční posezení pro klienty a uživatele služeb tohoto zařízení. Na přípravě slavnostní večeře se podíleli sami klienti pod vedením sociálních pracovníků. Ke stolu s nimi zasedli vedoucí střediska Jakub Ružbatský, jeho spolupracovníci a P. Józef Szeliga, litoměřický děkan a prezident diecézní charity.  Popřáli všem zúčastněným radostné, požehnané Vánoce, hodně dobrého v novém roce a rozdali jim vánoční dárky. 

20. prosince 2018, Azylový dům Panny Marie Pomocné, Litoměřice