Předvečer biřmování v Litoměřicích: adorace a křížová cesta

Jana Michálková 20.června 2014

Předvečer biřmování v Litoměřicích: adorace a křížová cestaLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant udělí v neděli 22. června 2014 v kostele Všech svatých v Litoměřicích svátost biřmování. Této slavnosti předchází v sobotu 21. června večer adorace Nejsvětější svátosti oltářní a poté modlitba a příběh křížové cesty v podání mládeže zdejší farnosti. Jste srdečně zváni.

 

Děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice

Sobota 21. června 2014

20.00 - 22. 00 hodin - adorace Nejsvětější svátosti oltářní

22.00 hodin - Křížová cesta - modlitba i příběh v podání mládeže zdejší farnosti

 

Neděle 22. června 2014

9.00 hodin - mše svatá s udílením svátosti biřmování, hlavním celebrantem je litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

 

Křížovou cestu, modlitbu i příběh v podání mladých naší farnosti, kteří se jejího provedení ujali s velikou úctou i nadšením, jsme zde poprvé uvedli v rámci programu letošní Noci kostelů, říká Zdena Kirbsová.

„Křížová cesta - pro někoho čtrnáct obrazů, které visí v kostele, pro někoho jen modlitba v době postní, pro někoho věc, která je již dávnou minulostí. Její příběh ale není minulostí, promlouvá velmi naléhavě do naší současnosti. Tuto myšlenku jsme chtěli v tomto vystoupení připomenout a stejně tak i základní křesťanské hodnoty. Kromě slov modlitby a přímluv křížové cesty jsme vystoupení doplnili působivým monologem. Jeho obsah reflektuje morálku a pochyby dnešní společnosti, a zdánlivě zpochybňuje smysl křížové cesty, ale ve skutečnosti však varuje před sobectvím, lhostejností a nedostatkem lásky a soucitu mezi lidmi, nedostatkem lásky k Bohu, a zdůrazňuje velikost oběti Ježíše Krista, našeho Pána. Lidé, kteří měli možnost s námi během Noci kostelů Křížovou cestu vyslechnout a spolu prožít, myslím, jejímu poselství porozuměli, a troufám si říci, že je oslovilo, dodala.

 

Pozvánka.jpg