Přehled vánočních bohoslužeb

Václav Novák 18.prosince 2009

Přehled vánočních bohoslužebPřinášíme Vám přehled nepravidelných vánočních bohoslužeb z území celé litoměřické diecéze. Výpis je k dispozici online a též jako soubor pdf. Jedná se o prvotní službu tzv. elektronického katalogu diecéze.

Bohoslužby dle obcí

Bohoslužby dle vikariátů

Biskupské bohoslužby

 

Výpis těchto bohoslužeb je poprvé generován z elektronického katalogu diecéze, což je databáze, která shroměžďuje veškeré dostupné údaje o farnostech, charitách, kostelích a kaplích, osobách kněží, jáhnů, ale i laicích, zastávajících libovolnou funkci v daném subjektu.

V současné době jsou v databázi zaneseny všechny farnosti, vikariáty a také chrámy, ve kterých bude sloužena alespoň jedna vánoční bohoslužba. Dále je kompletně zadán vikariát Louny a pracuje se na dalších. Spuštění betaverze celého katalogu bude následovat v novém roce.

Při takovém množství vkládaných údajů je velmi snadné udělat chybu,v takovém případě zašlete, prosím, krátké sdělení na adresu novak@dltm.cz.

Do databáze byly zaneseny jen ty bohoslužby, které byly zaslány včas.

Děkuji za pochopení.