Přehled velikonočních bohoslužeb Mons. Jana Baxanta

Jana Michálková 20.dubna 2011

Přehled velikonočních bohoslužeb Mons. Jana BaxantaPřehled velikonočních bohoslužeb Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa.

 

17. 4. 2011 10.00 hodin - Květná neděle, katedrála svatého Štěpána, Litoměřice

21. 4. 2011 9.00 hodin - Missa chrismatis, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

21. 4. 2011 18.00 hodin Památka poslední večeře Páně, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

21. 4. 2011 20.00 hodin - Setkání s účastníky obřadu Mytí nohou, biskupská rezidence, Litoměřice

22. 4. 2011 10.00 hodin - Velkopáteční modlitba u kříže na vrchu Radobýl u Litoměřic

22. 4. 2011 18.00 hodin - Velkopáteční obřady, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

23. 4. 2011 21.00 hodin - Velikonoční vigilie, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

24. 4. 2011 10.00 hodin - Hod Boží velikonoční, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

25. 4. 2011 15.00 hodin - Velikonoční poutní slavnost sv. Jiří, zámecká kaple sv. Jiří, zámek Děčín