Přesun zrestaurovaného torza sochy Panny Marie do kostela v Liběšicích

Jana Michálková 14.února 2013

socha Panny Marie ze souboru šesti soch na ohradní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích na Litoměřicku, 13. února 2013, akademický sochař a restaurátor Martin Široký a akademický malíř František Oliva z Prahy, transport a instalace zrestaurovaného torza sochy do kostela Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice u Litoměřic