Prezentace procesu majetkového narovnání

P. Stanislav Přibyl, generální vikář 19.listopadu 2014

Prezentace procesu majetkového narovnáníVe středu 19. listopadu a ve čtvrtek 20. listopadu proběhne v litoměřické diecézi prezentace procesu částečného majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi.

Setkání je určeno primárně pro duchovní správce a členy ekonomických rad farností. Účelem prezentace je poskytnout relevantní informace nejen duchovním správcům, ale rovněž řadovým věřícím, a to právě prostřednictvím členů ekonomických rad farností.

Setkání proběhne ve dvou termínech:

- ve středu 19. listopadu 2014 od 18.00 hodin v Jablonném v Podještědí (bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy a konvent dominikánů).

Prezentovat budou: generální vikář P. Stanislav Přibyl, diecézní ekonomka Bc. Zuzana Bumbová a právní poradce Biskupství litoměřického pro proces majetkového vyrovnání JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

- ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 18.00 hodin v Litoměřicích (kostel Všech svatých a Biskupská kurie - Dómské náměstí 9 (změna!)).

Prezentovat budou: generální vikář P. Stanislav Přibyl, diecézní ekonomka Bc. Zuzana Bumbová a Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference.

Program vždy zahájí mše svatá s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem. Mše svatá ve čtvrtek 20. listopadu v kostele Všech svatých v Litoměřicích bude přenášena Radiem Proglas. V druhé části programu proběhne prezence přítomných a poté bude následovat prezentace procesu majetkového narovnání s následnou diskusí.

Prezentace je povinná pro všechny duchovní správce a členy ekonomických rad farností, případně pro neformální rádce.