Při slavnostním Veni Sancte prosili studenti o Boží vedení

Martin Flosman 8.října 2009

Při slavnostním Veni Sancte prosili studenti o Boží vedeníVe středu 7. října se v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem konala mše svatá Veni Sancte na zahájení nového akademického roku 2009/2010.

Při ní hlavní celebrant litoměřický biskup Mons Jan Baxant oslovil přítomné studenty a pedagogy. Koncelebrovali ústecký arciděkan P. Miroslav Šimáček a farní vikář Grzegorz Czyśewski. Přítomna byla rektorka Univerzity J. E. Purkyně doc. Ing. Iva Ritschelová CSc.

Všichni, kdo jsme se tu sešli, se zřejmě považujeme za studenty nebo učitele, řekl biskup. „Každý člověk je v podstatě učitelem, protože v sobě něco nese, má pro druhé nějaké poselství. Každý z nás má druhým co nabídnout i od nich získat.“

Po bohoslužbě program pokračoval neformálním setkáním v prostorách fary. Zde bylo přítomným představeno ústecké společenství vysokoškolských studentů a mládeže, které se schází v průběhu akademického roku ve středy od 19 hodin.