Příchovice hostily vikariátní konferenci libereckého vikariátu

Dominik Faustus 30.března 2022

Ve středu 30. března 2022 se v prostorech sídla Římskokatolické farnosti Příchovice v Jizerských horách konala vikariátní konference libereckého vikariátu. Začátek setkání byl naplánován na 9. hodinu v přilehlém kostele sv. Víta, kde se konala mše svatá, vedená gen. vikářem Mons. Martinem Davídkem. Poté se přítomní kněží a jáhnové přesunuli do zasedací místnosti příchovické fary, kde se věnovali příslušným tématům, např. problematice pomoci a ubytování ukrajinských uprchlíků nebo investic v jednotlivých farnostech. Ekonom biskupství Ing. Miloš Kuba poté přítomné seznámil s principy hospodaření diecéze. Po obědě následovala ještě diskuze a účastníci se rozjeli do svých farností.

Středa 30. března 2022, kostel sv. Víta a sídlo ŘKF Příchovice

Foto: Dominik Faustus