Příchovické centrum mládeže Křižovatka oslavilo čtyřicátiny

Milena Davídková 30.května 2019

O uplynulém víkendu, od pátku 24. května do neděle 26. května, se v příchovickém Centru mládeže Křižovatka sešly na faře, v kostele sv. Víta a nejbližším okolí Příchovic přibližně dvě stovky lidí různých věkových skupin, aby společně oslavily 40. výročí založení tohoto centra.

V sobotu oslavu navštívil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který v místním kostele sv. Víta předsedal slavnostní mši svaté. K oslavě patřil bohatý program i mnoho poděkování a vzpomínek, zvláště pak zakladateli kanovníkovi Miroslavu Šimáčkovi, který byl na oslavách přítomen. Příchovičtí připravili kulturní i sportovní program, kterým rovněž představili svoji celoroční činnost a přátelské prostředí v centru.

Centrum mládeže Křižovatka slouží nejen pro katolickou mládež z litoměřické diecéze, ale přijíždějí sem mladí z celé České republiky. V současné době centrum řídí P. Jozef Kadlic, který o Křižovatce a svém působení v Příchovicích říká:

Role Křižovatky je v podstatě stejná jako před 40 lety. Stojí a věřím, že i do budoucna bude stát na stejných principech, kterými jsou především přijetí mladých lidí a snaha žít ve společenství podle evangelia. Možná to někomu přijde jako takové hezké klišé, ale sám jsem se za těch 8 let, co zde působím, přesvědčil, že pokud sem mladé lidí něco přitahuje, tak to není jenom hezká příroda, nebo skvěle připravený program, všechno toto je určitě důležité, ale nikoli podstatné. Podstata spočívá v zájmu o každého člověka, který se objeví ve dveřích centra. Je to pro mě a pro týmáky vždy výzva. V tomto vidím určitou nadčasovost, která přesahuje všechno ostatní.

Vnímám, že dnešní mladí lidé mají obrovské množství nabídek, jak využít volný čas a proto poctivě zvažují, kam pojedou a jakých programů se účastní. Našim cílem je jim i nadále nabízet kvalitní program, či už systematický (jako např. příprava na biřmování, animátoři, či příprava na manželství..), nebo spontánní (jednorázové akce). A zároveň pokračovat v tom, co z tohoto místa vytváří domov. Být zde pro druhé a s druhými.

A co se týče samotného domu, rádi bychom jej postupně zrekonstruovali, aby více odpovídal dnešní době, při snaze zachovat skromnost a jednoduchost, která k tomuto místu po celou dobu patří.   

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.
Prohlédnout další fotografie si můžete také na stránkách Křižovatky

67617
Foto: Dominik Faustus