Přihlašování do Noci kostelů 2022 bylo zahájeno

Milena Davídková 28.února 2022

167136Přihlašování pro letošní ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů.

Můžete se přihlásit přes elektronický formulář na této adrese
www.nockostelu.cz/prihlaskakostelyK přihlášení kostela do Noci kostelů, která se bude konat 10. června 2022 je třeba:

  • Respektovat CÍLE a TEZE (viz nockostelu.cz/informace/cile/167135
  • Vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.
  • Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

    Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje
    pro vkládání programu Noci kostelů 2022 a spravování informací o kostele.

V minulém roce se otevřelo v celé České republice více než 1230 míst a napočítali jsme v nich 223 000 návštěvnických vstupů. V litoměřické diecézi mohli návštěvníci zavítat do 214 sakrálních objektů. V tomto roce věříme, že bude pandemická situace příznivější a tato čísla snadno překonáme. 

Z historie Noci kostelů
Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

Inspirace v Rakousku
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, v roce 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.

První Noc kostelů
Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu pečlivě připravovali programy, se již během večera proměnilo v radost z velkého množství návštěvníků, kteří využili pozvání do našich kostelů a zajímali se o hudbu, umění, historii, ale také o to jak žijeme naši víru. Návštěvníci velmi oceňovali možnost navštívit místa, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná a v reakcích mnozí oceňovali dostupnost kněží a řeholníků, kteří byli po celou dobu plně k dispozici a ochotně odpovídali na dotazy návštěvníků.
Od nadcházejícího roku se koordinace ujali zástupci z ostatních regionů a do Noci kostelů se zapojily kostely a modlitebny z celé České republiky.

Kontakt na koordinátorku Noci kostelů v litoměřické diecézi:  Milena Davídková, e-mail: nockostelu@dltm.cz