Přihlašování do Noci kostelů 2024 pokračuje

Milena Davídková 23.března 2024
269567

Přihlašování do letošního 16. ročníku Noci kostelů bylo zahájeno 1. února. V tuto chvíli je přihlášeno v litoměřické diecézi téměř 200 kostelů. Možnost přihlášení však nekončí, srdečně zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, aby se také do projektu zapojily.

Noc kostelů se bude konat v pátek 7. června 2024.

Přihlásit se můžete přes elektronický formulář na této adrese: www.nockostelu.cz/prihlaskakostely

273666

K přihlášení kostela do Noci kostelů 7. 6. 2024 je třeba:

  • respektovat CÍLE a TEZE (viz nockostelu.cz/informace/cile/)
  • vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM
  • Duchovní správce nebo jím pověřená osoba vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Po přihlášení budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů a aktualizaci informací o kostele.

Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala více než 454 000 návštěvnických vstupů v 1806 kostelech.

Webová stránkanockostelu.cz

Kontakt e-mail: nockostelu@dltm.cz