Přihlašování na Noc kostelů 2017 bylo zahájeno

Kristýna Solničková 9.února 2017

Zapojte se s námi do již osmého ročníku akce „Noc kostelů“ v litoměřické diecézi. Letošní proběhne v pátek 9. června 2017, ale přípravy se pomalu rozbíhají již nyní.

Přihlašování bylo spuštěno 1. února 2017 prostřednictvím www.nockostelu.cz Požadované ID je číslo kostela, které jste v předchozích letech obdrželi s přihlašovacími údaji. Přihlášení zjednoduší v tom, že po zadání se Vám vyplní většina dříve zadaných údajů a není pak nutné vypisovat celou přihlášku.

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi: Ing. Kristýna Solničková, MBA, mob. 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

Bližší informace a fotografie z minulých ročníků Noci kostelů naleznete na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz.