Přijímání do katechumenátu v Srbské Kamenici

Milena Davídková 26.července 2020

V neděli 26. července 2020 při mši svaté od 9.30 hodin v kostele sv. Václava v Srbské Kamenici přijal do katechumenátu (přípravy dospělých ke křtu) generální vikář Mons. Martin Davídek tři osoby. Při mši svaté od 11 hodin se pak setkal v kostele sv. Petra a Pavla v Růžové se dvěma katechumenkami u nichž byla příprava ke svátostem téměř dokončena, a které budou již v nejbližších dnech pokřtěny. Letošní pandemie částečně posunula tradiční termíny přípravy dospělých ke křtu, nicméně v litoměřické diecézi se aktuálně ke křtu připravuje řada dospělých osob a jejich touhu po životě s Kristem nezastavily ani současné obtíže. Je radostí, že zájem dospělých osob o křest neochabuje ani v této době.

26. července 2020, kostel sv. Václava, Srbská Kamenice

Foto: Marcel Hrubý