Přímluvy za všechny, kteří byli zasaženi živelní katastrofou na jižní Moravě

Milena Davídková 27.června 2021

Prosíme duchovní správce, aby do přímluv v nedělních bohoslužbách zahrnuli také tyto modlitby za oběti ničivých bouří a tornáda na Hodonínsku a Břeclavsku.

Modleme se za všechny, kteří byli zasaženi ničivými bouřemi a tornádem na jižní Moravě.

Prosíme Tě, aby v těchto těžkých hodinách a dnech nalezli u Tebe útěchu a pomoc. Ať najdou potřebnou sílu na opravu a znovuvybudování svých domovů a obcí. 

Modleme se také za oběti této přírodní katastrofy, prosíme, abys jim byl milosrdným soudcem a přijal je do své nebeské náruče.

Prosíme Tě za nás za všechny, abychom byli jakýmkoliv způsobem nápomocni těm, kdo to nyní nejvíce potřebují a prokázali svou štědrost a vzájemnou solidaritu. 
 

Zdroj: cirkev.cz

141805

Aktuální informace a možnosti pomoci

Zdroj informací a fotografií: Charita.cz