Připojte se k Noci kostelů 2018

Kristýna Solničková 27.února 2018

Připojte se k Noci kostelů, která proběhne v pátek 25. května 2018.

V tuto chvíli je v litoměřické diecézi přihlášeno 30 objektů a hlásit se můžete i nadále. Pořadatele, kteří chtějí být uvedeni v tištěných materiálech, upozorňujeme, že uzávěrka je 20. března 2018.

Přihlašování probíhá prostřednictvím webových stránek Noci kostelů a urychlit jej můžete použitím ID (číslo kostela, které jste v předchozích letech obdrželi s přihlašovacími údaji). Webové stránky mají novou responzivní podobu, proto omluvte, prosím, případné obtíže.

Upozornění
Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi: Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel. 731 402 553 nebo e-mail: solnickova@dltm.cz