Připomínka 14. výročí úmrtí biskupa Josefa Koukla

Dominik Faustus 23.května 2024

Ve středu 22. května 2024 uplynulo 14 let od úmrtí litoměřického biskupa Mons. ThDr. Josefa Koukla. Při ranní mši svaté v katedrále sv. Štěpána na něj vzpomněl J.M. can. Jiří Hladík a na závěr bohoslužby se pomodlil u jeho obrazu. Josef Koukl zemřel ve věku 83 let v Litoměřicích a byl uložen do biskupské hrobky na litoměřickém hřbitově.

Středa 22. května 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Antonín Fegyveres