Připomínka obláčky sv. Anežky České

Dominik Faustus 26.května 2020
V sobotu 23. května 2020 si při dopolední poutní mši svaté v Doksanském kostele Narození Panny Marie připomněli poutníci i sestry premonstrátky z místní řeholní komunity obláčku sv. Anežky České. Pozvání na tuto připomínku přijal velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr., který byl hlavním celebrantem. Mše svaté se zúčastníl i strahovský opat P. Daniel P. Janáček, O.Praem. a také probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. dr. h. c., který byl iniciátorem těchto poutí i v minulých letech. Spolu s ostatními kněžími prosili naši patronku sv. Anežku Českou za naši zemi.


Sobota 23. května 2020, Kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Václav Roman Kittel, O.Praem