Připomínka výročí 17. listopadu 1989 v kostelech litoměřické diecéze

Dominik Faustus 18.listopadu 2019
V mnoha kostelích litoměřické diecéze, jak ukazují např. fotografie z Lovosic, se rozezněly 17. listopadu v 17.11 zvony, aby připomněly 30. výročí sametové revoluce v roce 1989, která přinesla rozsáhlé celospolečenské změny. Také v srdci litoměřické diecéze v katedrále sv. Štěpána byly 17. listopadu 2019 tyto události, které se dotkly i života církve, připomenuty jak při dopolední mši svaté, tak i hlasem zvonů v 17.11 hodin.


17. listopadu 2019, kostel sv. Václava v Lovosicích, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

Foto: Dominik Faustus