Příprava na 1100. výročí od úmrtí sv. Ludmily byla zahájena

Milena Davídková 16.září 2020

V litoměřické diecézi se nacházejí pouze dva kostely zasvěcené sv. Ludmile, a to sice v Litoměřicích a na Mělníku, kde je kromě kostela ještě zámecká kaple s tímto zasvěcením. Ve středu 16. září 2020 se od 18 hodin konala poutní mše svatá v litoměřickém kostele sv. Ludmily, který je bývalým kapucínským řádovým kostelem. Přes napjatou situaci s koronavirovou nákazou se našla řada poutníků, kteří neváhali, a přišli se k české kněžně sv. Ludmile pomodlit. Někteří se oblékli do slavnostních krojů, aby tak vzdali sv. Ludmile úctu. Touto letošní slavností byla zahájena příprava na svatoludmilské jubileum 1100 let od jejího úmrtí, které budeme slavit v roce 2021.
Slavnostní „Pocta sv. Ludmile“ se chystá u příležitosti 1160 let od jejího narození (na hradišti Pšov) také v chrámu sv. Petra a Pavla na Mělníku v sobotu 26. září 2020 od 8 hodin ráno, kdy bude možná tichá modlitba u relikvie sv. Ludmily. Poté bude následovat od 10 hodin mše svatá a od 14 hodin mohou přítomní vyslechnout přednášku na téma „Svatá Ludmila a její vztah k Mělníku“. Slavnostní den ukončí koncert „Svatá Ludmila a patroni české země“ v podání Schola Gregoriana Pragensis od 17 hodin.

16. září 2020, kostel sv. Ludmily, Litoměřice

Foto: Monika Marková a Martin Davídek