Příprava na Mezinárodní den rodin

Marie Koscelníková 4.května 2010

Příprava na Mezinárodní den rodin Centrum pro rodinu v Teplicích, zastoupené Ivou a Františkem Růžičkovými, nabídlo uspořádat k Mezinárodnímu dni rodin čtrnáctidenní modlitební most mezi jednotlivými církvemi na území teplického okresu a oslovili ostatní křesťanské církve v Teplicích. Od 1. května 2010 se chtějí modlit za konkrétní rodiny ze svého středu.

 

 

Valné shromáždění OSN v roce 1993 rozhodlo, že počínaje rokem 1994 bude každoročně 15. květen vyhrazen Mezinárodnímu dni rodin (Rezoluce 47/237 z 20. září 1993).

Oslava Mezinárodního dne rodin:

Centrum pro rodinu spolu s římskokatolickou farností Teplice zve na setkání všech zúčastněných rodin, které bude 15. května 2010 od 15.00 hodin na zahradě děkanství v Teplicích.

 

V životě není nejdůležitější naše společenské postavení, majetek, finance, či koníčky, ale tím nejdůležitějším v našem životě vždy budou naše vztahy.

Zapojme se do budování těchto vztahů v našich rodinách i s ostatními rodinami.